Skarżysko-Kamienna

ŚWIĘTOKRZYSKA 2

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Obecnie „JUNIOR” działa samodzielnie, organizując dla pojedynczych klientów i grup – od kilku osób do kilkuset – imprezy po kraju, Europie i świecie – samolotem, autokarem, statkiem lub z dojazdem własnym. Przygotowujemy także „szyte na miarę” indywidualne programy wyjazdów turystycznych (wyjazdy integracyjne połączone ze zwiedzaniem, wycieczki objazdowe, tematyczne, trampingi, pielgrzymki, inne), zgodnie z życzeniem naszych Klientów zbiorowych. Nasi klienci to firmy, parafie, szkoły, urzędy, uczelnie z terenu całego kraju - jest to niejednokrotnie wieloletnia współpraca. Dla zainteresowanych kilka referencji na stronie www.junior.com.pl. Zapewniamy, że wszystkie programy zagraniczne przygotowujemy wspólnie z naszymi sprawdzonymi kontrahentami zagranicznymi, z należytą dbałością o obsługę przewodnicką, miejscowy transport, ciekawy program zwiedzania, wysoki standard usług hotelowych i żywieniowych. Gwarancji ubezpieczeniowych udziela nam AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Polisa nr 00.982.665, kwota gwarancji 101.996,38 zł. Dbając o zachowanie najwyższych standardów w obsłudze naszych klientów, zawarliśmy w PZU S.A. dodatkowe, unikalne w naszej branży ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej naszej firmy (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) do wysokości 500 000 zł, na wypadek szkód osobowych lub rzeczowych, powstałych w odniesieniu do uczestników biorących udział w organizowanych przez nas wyjazdach zagranicznych i krajowych.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
NIEPODLEGŁOŚCI 125 16

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
WRZOSOWA 11 1

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
SOKOLA 29 26

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
PLAC FLORIAŃSKI 3

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.